คู่มือภาษาไทย ArcGIS 9.3.1 วางตลาดแล้ว

"เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1"

ครอบคลุมทั้ง 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.3.1
และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และผู้ใช้งานระดับกลาง

 

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  สุเพชร จิรขจรกุล 
ISBN 978-974-300-882-5
ปีพิมพ์ : 1 / 2552
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm
หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 936 หน้า
ราคาปกติ : 395 บาท

วางตลาดที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา 
http://www.chulabook.com
ใน กทม. สั่งผ่านเว็บไซต์ ได้ส่วนลด
(สำหรับต่างจังหวัดอาจสั่งที่ซีเอ็ดบุ๊ค เพื่อซื้อผ่านศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้)
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]

 

เนื้อหาในเล่ม

"เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1"

ภาคทฤษฎี : ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geo-Informatics) ความหมายและองค์ประกอบ GIS ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) แบบจำลองความสูงเชิงเลข (DIGITAL ELEVATION MODEL) ความหมายของลุ่มน้ำ (Watershed) การเขียนขอบเขตภูมิลักษณ์แบบอัตโนมัติจากข้อมูล DEM และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ เป็นการศึกษาในภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติการด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 : เนื้อหาปฏิบัติการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1 ประกอบด้วย

 • การจัดการข้อมูลและแสดงผลข้อมูลใน ArcMap
 • เรียนรู้การจัดการข้อมูลด้วย ArcCatalog
 • การใส่สัญลักษณ์และตกแต่งตัวอักษรในแผนที่
 • การทำงานกับตาราง การสร้างกราฟและรายงาน
 • การกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์แผนที่ (Georeferencing)
 • การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น และ Advanced Editing ที่ดีมากขึ้น
 • การใช้งาน Subtype และ Domain
 • การย้ายพิกัดข้อมูลเวกเตอร์ด้วย Spatial Adjustment
 • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Topology
 • การแปลง Datum ระหว่าง Indian 1975 กับ WGS 1984
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Overlay Function
 • การสร้าง Model Builder พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 • การจัดทำแผนที่ Layout
 • การเผยแพร่ Map Service ด้วย ArcMap (ใน 9.3.1)
 • การประยุกต์ใช้ 3D Analyst และหลักการประมาณค่าในช่วง (Data Interpolation)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analyst)
 • การวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทกศาสตร์ (Hydrology Model Analysis)
 • การแสดงผลข้อมูล 3 มิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analyst)
 • การทำงานกับ ArcPublisher และ ArcReader

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่เรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 และ 9.3.1 ที่จะลองทำปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้

One Response to “คู่มือภาษาไทย ArcGIS 9.3.1 วางตลาดแล้ว”

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
2 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps