รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ

ต้นกล้าอาชีพรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

ต้นกล้าอาชีพ   โครงการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้กำลังจะถูกเลิกจ้างงาน และนักศึกษาจบใหม่จำนวน 500,000 คน เพื่อลดปัญหาการว่างงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนอาชีพอิสระ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากในอนาคต

 

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง รับสมัครกลุ่มคนประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ว่างงาน
กลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายจะถูกเลิกจ้างงาน กลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ยังรองานทำ
เข้าร่วมอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพหลักสูตร 

อบรมเดือนละ 2 รุ่น เริ่มอบรมเดือนพฤษภาคม 2552 สิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2552
(คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

"การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"

รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์
117/2 หมู่ 4 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 081-6634783 (น้ำอ้อย) 089-9626650 (สมทรง) 087-6169488 (สมพร)

รุ่น 1 27 พฤษภาคม 2552 ถึง 3 มิถุนายน 2552
รุ่น 2 9 มิถุนายน 2552 ถึง 16 มิถุนายน 2552
รุ่น 3 22 มิถุนายน 2552 ถึง 29 มิถุนายน 2552
รุ่น 4 4 กรกฎาคม 2552 ถึง 11 กรกฎาคม 2552
รุ่น 5 16 กรกฎาคม 2552 ถึง 23 กรกฎาคม 2552
รุ่น 6 29 กรกฎาคม 2552 ถึง 5 สิงหาคม 2552
รุ่น 7 13 สิงหาคม 2552 ถึง 20 สิงหาคม 2552
รุ่น 8 24 สิงหาคม 2552 ถึง 31 สิงหาคม 2552
  *** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
6 visitors online now
0 guests, 6 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps