Posts Tagged ‘รีโมทเซนซิง’

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

ทำให้แผนที่ไม่ตรงตำแหน่งเป้าหมาย ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
ต้องเรียนรู้พื้นฐานการเปลี่ยน Zone ในระบบ Grid UTM จากข้อมูลเส้น longitude ที่ 102 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนโซนของไทย

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

ปูพื้นฐาน รีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล ฉบับเร่งรัด

บรรยายภาคทฤษฎีด้านรีโมทเซนซิง การรับรู้ระยะไกล การสำรวจระยะไกล เพื่อให้ผู้สนใจมีความเข้าใจ รีโมทเซนซิง ภาพถ่ายจากดาวเทียม มันเป็นยังไง ฉบับรีวิวเทคโนโลยี ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ด้านรีโมทเซนซิง Remote Sensing การสำรวจด้วยดาวเทียม และการประยุกต์บน Google map เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ และเข้าใจเรื่องการทำแผนที่ด้วยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมมาประกอบมากขึ้น

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปูพื้นฐาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ฉบับย่อ

ฟังทฤษฎีเรื่องของ พื้นฐานระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) แบบย่อๆ สำหรับปูพื้นฐาน
ก่อนเรียนรู้ภาคปฏิบัติโปรแกรม ArcGIS : ArcMap
เพื่อให้เข้าใจระบบ รีโมทเซนซิง จีพีเอส และ GIS เพื่อเห็นความเชื่อมโยงกับการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ติดตามทรัพยากรต่อไป

“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลRS/GIS พื้นที่เขตอุทกภัยของไทย

image

สทอภ. ได้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริเวณที่เกิดอุทกภัยในประเทศ
ทั้งในลักษณะข้อมูลรายวัน และคาดการณ์ล่วงหน้า

รวมทั้งพื้นที่น้ำท่วมในอดีต ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://flood.gistda.or.th นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการรับสัญญาณของดาวเทียม RADARSAT-2 ได้จากผังการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำปี 2554 ได้ที่ http://www.gistda.or.th/gistda_n/Gallery/html/flood2011/ThRS_plan2011.html

ข้อมูลดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

       ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูล การสำรวจโลกผ่านซอฟต์แวร์ NASA World Wind ซึ่งเป็นซอฟแวร์รหัสเปิด ให้ Source Code 

      โดยทีมพัฒนาได้นำเข้าข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ทันสมัยและมีรายละเอียดสูง รวมทั้งข้อมูล ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย

      ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่  ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทที่บันทึกภาพในปี 2549 ทั่วประเทศไทย, ขอบเขตการ ปกครองระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ตั้งอำเภอ , เส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียด 2.5 เมตร ทั่วประเทศไทย
      ลักษณะโดดเด่นอีกประการหนึ่งของ ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ สามารถทำงานแบบ ออฟไลน์เพื่อให้ผู้ที่ สนใจเรียนรู้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสำรวจโลกจากห้วงอวกาศทุกที่ ทุกเวลาโดยไร้ข้อจำกัดทางอินเตอร์เน็ต

      ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เป็นสื่อการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศในระดับนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าใจง่าย โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น เขื่อน ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานที่โดดเด่น วัดสำคัญๆ อุทยานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์รวมถึงสามารถจำลอง การบินไปจากจุดที่สนใจไปยังอีกจุดหนึ่งในลักษณะภาพสามมิติเสมือนจริง 

http://digitalthailand.gistda.or.th/

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
3 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps