Posts Tagged ‘ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์’

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็นจุดหมุดอ้างอิงด้วย ArcMap

การแปลงโพลีกอนแปลงที่ดิน ให้เป็นจุดหมุดอ้างอิงด้วย ArcMap

 

เรียนรู้การใช้ ArcGIS ArcMap เพื่อแปลง Polygon แปลงที่ดิน ให้เป็น Point หมุดอ้างอิง และการเรียกค่า X,Y coordinate ใส่ในตาราง Attribute Data ได้แบบสะดวก ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

แนะนำช่องยูทูป เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การบันทึก Points จากภาพถ่ายดาวเทียม และบันทึกค่าพิกัด latitude, longitude

การบันทึก Points จากภาพถ่ายดาวเทียม และบันทึกค่าพิกัด latitude, longitude

โดยการดึงข้อมูล Based Map จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีในอินเทอร์เน็ต และการบันทึกพิกัดบ้านหลังคาเรือนที่เห็นบนภาพ และสามารถให้โปรแกรมเรียกค่าพิกัด latitude, longitude มาใส่ใน Attribute data ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

การดิจิไทซ์อัพเดทข้อมูล LINE เส้นถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม ระดับพื้นฐาน

 

โดยการดึงข้อมูล Based Map จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีในอินเทอร์เน็ต และการเริ่มขอปรับแก้ไขไฟล์ Shapefile ชนิด LINE สมมติตัวอย่างเส้นถนน มาปรับแก้ไข เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขแบบพื้นฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การดิจิไทซ์ขึ้นรูปแปลงที่ดินด้วย ArcMap

การดิจิไทซ์ขึ้นรูปแปลงที่ดินด้วย ArcMap

แนวคิดหลักการและการขึ้นรูปแปลงที่ดินในรูปแบบ Polygon และการสร้าง Table เพื่อบันทึกขนาดของพื้นที่เป็นตารางเมตร และไร่ ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

อธิบายหลักการประยุกต์การตรึงพิกัดแผนที่ด้วย Geo-referencing

อธิบายหลักการประยุกต์การตรึงพิกัดแผนที่ด้วย Geo-referencing

แนวคิดหลักการหา landmark หรือจุด หรือหมุดอ้างอิงบนแผนที่ เพื่อนำไปกำหนดค่าพิกัด เพื่อตรึงพิกัดแผนที่ในระบบกริด UTM ได้ ที่นัก GIS จะต้องทำความเข้าใจหลักการสำคัญนี้ เพื่อตรึงพิกัดแผนที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การตรึงพิกัดระวางที่ดิน Georeferencing ด้วยโปรแกรม ArcMap

การตรึงพิกัดระวางที่ดิน Georeferencing ด้วยโปรแกรม ArcMap

การกำหนดหน้าต่าง Overview เพื่อการควบคุมหน้าต่างการตรึงระวาง

สอนการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ Grid UTM ของระวางที่ดิน
การใช้คำสั่ง Geo referencing สำหรับตรึงพิกัดระวางที่ดิน (Raster data) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินได้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

GIS Data Visualization ข้อมูล Shapefile พื้นที่น้ำท่วมของหน่วยงาน GISTDA ด้วย ArcMap

GIS Data Visualization ข้อมูล Shapefile พื้นที่น้ำท่วมของหน่วยงาน GISTDA ด้วย ArcMap

การประยุกต์โปรแกรม ArcMap เพื่อแสดงผลข้อมูล Shapefile พื้นที่น้ำท่วมของหน่วยงาน GISTDA การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการ download shapefile (Vector) ที่แสดงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมที่ GISTDA ได้รวบรวมจัดเก็บไว้จากผลการแปลภาพ RADARSAT การแสดงผลร่วมกับแผนที่ประเทศไทย shapefile (Vector) การแสดงผลร่วมกับภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อทำเป็น Based Map เทคนิคการ Zoom ไปแสดงผล layer ที่ต้องการ (Zoom to layer / Zoom to Full Extend) ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การใช้ ArcMap แสดงผลข้อมูล VECTOR ร่วมกับ Hillshade

การใช้ ArcMap แสดงผลข้อมูล VECTOR ร่วมกับ Hillshade
การแสดงผลข้อมูล Vector พื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับ Hillshade เพื่อแสดงสภาพภูมิประเทศแบบ 2D เป็นแนวทาง GIS Data Visualization การตั้งค่าโปร่งแสง transparent แผนที่ป่าไม้ และเห็นแนวภูเขาของ Hillshade เพิ่มความสวยงามของแผนที่ในการแสดงผล

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การใช้ ArcMap แสดงผลข้อมูล DEM กับ Hillshade

การใช้ ArcMap แสดงผลข้อมูล DEM กับ Hillshade

การแสดงผลข้อมูล Digital Elevation Model ร่วมกับ Hillshade เพื่อแสดงสภาพภูมิประเทศแบบ 2D เป็นแนวทาง GIS Data Visualization

การตั้งค่าโปร่งแสง transparant แผนที่ DEM เพื่อเป็นแนวภูเขาของ Hillshade เพิ่มความสวยงามของแผนที่ในการแสดงผล


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

มือใหม่ ใช้ ArcMap ตกแต่งสีแผนที่ประเทศไทย

มือใหม่ ใช้ ArcMap ตกแต่งสีแผนที่ประเทศไทย (Polygon Vector)

เรียนรู้การใช้งาน ArcMap เบื้องต้น การเรียกดู Attribute Data เบื้องต้นด้วย Identity

การตัดสินใจเลือกแต่งสี Polygon ขอบเขตประเทศไทย

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

เรียนรู้การเข้าใช้งานโปรแกรม ArcMap เบื้องต้น#1

เรียนรู้การเข้าใช้งานโปรแกรม ArcMap เบื้องต้น#1
การเชื่อมต่อกับ Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดฐานข้อมูล Vector Data การเรียกดู Attribute Data เบื้องต้น

 

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

รู้หรือไม่!!! ตำแหน่งพิกัด UTM เปลี่ยนไป เพราะ Zone เปลี่ยน

ทำให้แผนที่ไม่ตรงตำแหน่งเป้าหมาย ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
ต้องเรียนรู้พื้นฐานการเปลี่ยน Zone ในระบบ Grid UTM จากข้อมูลเส้น longitude ที่ 102 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนโซนของไทย

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps